ITAIN

 

 

Start Referenser Aktuellt Kontakt

åsa2

Foto: Sune Fridell

 

Referenser

  

"Åsa Söderström Jerring ledde en intern workshop hos oss på Trafikverket kring erfarenhetsåterföring för projektet Förbifart Stockholm. Åsa är en mycket skicklig moderator. Hon höll ihop seminariet på ett utomordentligt sätt. Hon skapar energi, är bra på att få se människor och få dem att medverka, vilket resulterar i värdefulla dialoger. Vi kan varmt rekommendera henne."

Riggert Anderson, projektchef

Trafikverket


"Åsa Söderström Jerring har varit programledare för vårt konsultchefsprogram under fem år. Åsa har en mycket god förmåga att engagera kursdeltagarna. Hon är kommunikativ och håller ihop den röda tråden. Åsa är en duktig generalist som ser helheten och levererar tydliga övergripande målbilder. Åsas professionalism är ett framträdande drag såväl under programdagarna som i alla kontakter kring programmet. När det senaste programmet "Managing Professional Service Firms" avslutades var deltagarna lyriska. Åsa har dessutom örat mot rälsen och ger oss som arrangörer input så att vi kan bygga vidare på vårt strukturkapital - jag ger gärna Åsa våra bästa rekommendationer."

Kristina Nilsson

Ansvarig för konsultnätverket vid IFL


"2010 års betongbyggnadsdag blev mycket givande inte minst tack vare vår moderators, Åsa Söderström Jerring, medverkan. För tvåhundra personer lyckas Åsa verkligen skapa ett totalt engagemang och en helhetssyn kring för oss viktiga frågor samtidigt som det är en lättsam stämning. Åsa är synnerligen kunnig och professionell; dessutom kan hon vara litet rolig. Som moderator har hon full kontroll över agendan och lämnar inget i förberedelsearbetet åt slumpen.”

Lise Langseth

VD, Svensk Betong


"Som moderator vid vårt seminarium lyckades Åsa få ut maximal substans. Hon är skicklig på att hålla den röda tråden och att skapa energi. Hennes djupa kunskaper i branschfrågor är ovärderliga när det gäller att ställa relevanta frågor och få igång diskussioner. Hon har dessutom modet att utmana. Jag rekommenderar henne gärna och ger henne högsta betyg för hennes insatser under vårt seminarium.”

Lotta Brändström

Chef Stora projekt, Trafikverket


"Åsa Söderström Jerring medverkade med ett föredrag kring Trender i och förnyelse inom samhällsbyggnadssektorn för våra kunder inom bygg- och entreprenadbranschen. Åsa är en frisk fläkt, en verklig nytänkare i en konservativ bransch. Hon är van att agera, spännande att lyssna till och kan också utmana sin publik. Närmare 90 procent av åhörarna gav Åsa betyg 5 och 6 på en 6-gradig skala! Jag rekommenderar gärna Åsa!"

Anders Skoglund, Säljare Agresso AB


"När FIA Sverige behövde en ny ordförande för tre år sedan var det lätt att enas kring Åsa Söderström Jerrings namn. Åsa är kunnig. Hon är orädd och har hög integritet. I sin ordföranderoll har hon bidragit till att utveckla anläggningsbranschen i Sverige."

Ingemar Skogö, generaldirektör för Vägverket.


"Åsa Söderström Jerring medverkade som inledningstalare vid Uthållig kommuns nationella arbetsmöte, som samlade ca 350 deltagare i november 2009. Åsas föredrag om energieffektivisering var mycket uppskattat. Åsa är skärpt. Hon har ett väl genomtänkt budskap som hon framför på ett avslappnat och mycket trevligt sätt. Hennes medverkan fick många uppskattande kommentarer i vår utvärdering. Åsa är en föredragshållare som jag varmt rekommenderar."

Mila Hamberg

Handläggare Uthållig kommun,

Energimyndigheten, Eskilstuna


"Jag tycker att hon är kompetent för rollen. Hon tittar både på företagets och de anställdas intressen och det är en bra ekvation. Hon är mycket intresserad och tydlig med vad hon tycker."

Peter Skogert, arbetstagarrepresentant i JMs styrelse


”Åsa är otroligt duktig på att skapa en positiv stämning och att få deltagarna att bidra konstruktivt. Tack vare hennes insats som moderator fick vi många värdefulla synpunkter vid vår workshop om gemensam upphandling av drift och underhåll av väg och järnväg. ”

Jan-Åke Karlsson, Trafikverket


"Jag lyssnade på Åsas föredrag på Energimyndighetens nationella arbetsmöte i november. Hon höll det föredrag som gav mig mest under de två dagarna. Tack för det!"

Jeanette Ragnar, Miljöstrateg Haninge kommun


"Vi anlitade Åsa Söderström Jerring som moderator för vårt erfarenhetsåterföringsseminarium för att få en proffsig inramning och litet spets på seminariet. Och det fick vi! Seminariet blev mycket lyckat. Åsa är allmänt klok och duktig på att leda en publik. Hon är underhållande och vågar utmana deltagarna. Tack vare Åsas medverkan fick vi alla med oss något hem från dagen!"

Ulrica Nilsson, Sweco


"Åsa Söderström Jerring är en utmärkt moderator. Med gedigen branschkunskap, hög integritet och professionalism skapade hon en kreativ och glädjefylld atmosfär, som stimulerade till diskussion."

"Goda Affärer i dåliga tider" - om upphandlingar i byggbranschen

Jan Henriksson, VD Q-gruppen AB och ordförande i

Sveriges Byggindustriers LOU-utskott


"Jag gillar Åsas värderingar och hennes sätt att på ett personligt och avspänt sätt föra fram enkla men viktiga budskap. Hon tillför en kompetens och kunskap i form av mjuka värden som den här branschen så väl behöver"

Lars Svensson, VD SH Bygg samt ordförande i

Väg- och Anläggningsutskottet Sveriges Byggindustrier

och Stockholms Byggmästareförening.


"Åsa Söderström Jerring är excellent som moderator. Hon är mycket påläst, håller örat mot rälsen och kan ställa alla de rätta frågorna. Åsa har en enorm utstrålning och säkerhet på scenen. Hon kan vara tuff när det behövs och styr diskussionen på ett utmärkt sätt."

Alex Villman, chef Affärsvärlden Seminarier & Event


" Mycket bra föreläsare och professionell programledare."

Magnus Söderström, Kundansvarig Guide Konsult,

programdeltagare 07/08


"Åsa Söderström Jerring gjorde en strålande insats vid seminariet om offentlig upphandling. Hon är en skicklig kommunikatör, som på ett mycket föredömligt sätt skapar fruktbara dialoger."

Karin Forslund Johansson, ordförande i
Byggherrarnas LOU-utskott


"Hon äger som moderator."

Camilla Ahston , Banverket


"Åsa Söderström Jerring är en av de bästa moderatorer jag mött. Under hennes skickliga ledning gick debattiden fort och då hade hon också lyft in publiken på ett bra sätt. Hennes namn lägger jag gärna på minnet."

Malin Löfsjögård, riksdagsledamot och

alliansens representant i Trafikutskottet


"Hennes praktiska erfarenhet och goda energi på scenen var ett värdefullt bidrag till dagen."

Ulf Wickbom, moderator Stora Styrelsedagen, Mittssverige 2009


"Åsa Söderström Jerrings medverkan på vårt medlemsmöte i nätverket Styrelsekvinnor.com var mycket uppskattad. Hon är så professionell. Ett riktigt styrelseproffs."

Ann-Christine Kling, en av grundarna

till Styrelsekvinnor.com


"Hon gjorde en utmärkt insats som moderator - kunnigt, trevligt och mycket väl förberett."

Bo Vading, ledamot i Byggherrarnas LOU utskott,

f d fastighetschef Lidingö Kommun


"Proffsig, skarp och värdefullt. MER av den här sorten. BÄST!"

"Strukturerat, pedagogiskt, intressant med en röd tråd och utmärkt slutkläm."

"Mycket initierat och kunnigt!"

Kommentar från några åhörare vid Stora Styrelsedagen,

Styrelseakademien Mittsverige


"Vi valde Åsa Söderström Jerring som moderator till vårt presseminarium om kampen mot svartjobb av flera anledningar: Hon är kunnig i byggfrågor med lång och gedigen erfarenhet från branschen och är dessutom ordförande i Byggsektorns Etiska Råd. Hon ledde debatten på ett mycket professionellt sätt och styrde fokus mot de viktigaste frågorna."

Björn Wellhagen, projektledare för

"Krafttag mot svartjobb"


"Vi valde Åsa Söderström Jerring att leda vår strategidag för styrelse och ledning. Hon kan branschen och har förmågan att både lyssna och driva på. Åsa är en person som kan strukturera, fånga upp och dra rätt slutsatser vilket för diskussionen vidare på ett konstruktivt sätt. Vi är mycket nöjda med hennes insats!"

Bo Wahlström, VD Brandskyddslaget AB


"Åsa Söderström Jerrings sätt att hantera uppdraget som moderator var mycket uppskattat. Förberedelserna fungerade ypperligt och jag hade stor användning för Åsa som bollplank och diskussionspartner. Hennes engagemang och seriösa inställning till uppdraget i kombination med en sund lyhördhet bidrog till ett mycket lyckat evenemang."

Kajsa Sundberg, Samverkansforum


"Jag bara njöt! Allt flöt perfekt. Jag är väldigt imponerad av Åsa Söderström Jerrings sätt att jobba. Enormt väl förberedd och påläst. Schemat hölls exakt. Att dagen blev så framgångsrik kan vi i hög grad tacka Åsa för. Som moderator, ledare och samordnare av talarna såg hon verkligen till att ge publiken valuta för pengarna!"

Per-Erik Eriksson, VD Bygg- och Fastighetssektorns

Utbildningsinstitut, BFAB

              

Copyright 2015 ITAIN